25 pomysłów na zabawy sensoryczne

Propriocepcja, nazywana również kinestazą, czyli tzw. czucie głębokie, zostało zdefiniowane przez twórczynię metody J. Ayers jako proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje płynące z otoczenia, odbierane przez wszystkie zmysły, w trakcie odpowiedniej interpretacji, odpowiada adekwatną reakcją ciała.

Organizm człowieka ma możliwość odbierania dotyku nie tylko przez skórę, ale również przez organy położne głębiej. Narządy czucia głębokiego, podobne do ciałek czucia powierzchniowego, są umiejscowione w stawach, mięśniach i więzadłach. Sprawnie działające czucie głębokie pozwala nam ocenić ciężar podnoszonego przedmiotu, jego elastyczność, twardość, a nawet kształt. Pozwala planować ruch np. kopnięcie piłki, rzucanie piłką o różnej masie do celu, prawidłowy chwyt i nacisk narzędzia pisarskiego. Czucie głębokie, inaczej określane jako propriocepcja lub kinestezja, informuje mózg o napięciu mięśniowym, dzięki czemu możemy poruszać precyzyjnie naszym ciałem bez udziału innych zmysłów. Natomiast prawidłowa współpraca z innymi zmysłami jest podstawą budowania takich sprawności jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność motoryki małej i dużej.

Przedstawione niżej propozycje zabaw należy dostosować do możliwości rozwojowych dziecka i jego wrażliwości sensorycznej. Dotyk jest bardzo ważnym elementem stymulującym prawidłowy rozwoju dziecka, dlatego też wszystkie zabawy tego typu są bardzo lubiane i często inicjowane przez najmłodszych. Jest to forma dostarczania sobie potrzebnych wrażeń sensorycznych w sposób naturalny. Tego typu zabawy realizowane w wspólnie z rodzicami niosą ogromny ładunek dobrych emocji, a to stanowi doskonały budulec do tworzenie dobrej relacji dziecko-rodzic.

Propriocepcja pomaga dziecku wyrazić się poprzez jego ciało oraz poruszani się. Dzięki zmysłowi czucia głębokiego chodzimy, biegamy, pokonujemy przeszkody, leżymy, stoimy czy zamieramy w bezruchu.

Oto 25 pomysłów na zabawę stymulującą czucie głębokie:

 1. Masaż
 2. Mocne przytulanie
 3. Rolowanie w ręcznik lub kocyk
 4. Zeskoki z ławeczki
 5. Przeskoki przez linę obunóż
 6. Stymulacja dłoni dyskami sensorycznymi
 7. Naśladowanie marszu żołnierzy, kroków słonia, skoków zająca; żabki
 8. Zabawy z piłką lub wałkiem z kolcami
 9. Chodzenie po ścieżce sensorycznej
 10. Zabawy z piłką lekarską
 11. Wyrabianie mas plastycznych
 12. Budowanie z drewnianych, dużych klocków
 13. Zabawa w zapasy
 14. Przepychanie ciężkich rzeczy nogami
 15. Zabawy na drabinkach: zwisy, przechodzenie po drabinkowym torze przeszkód, ścianka wspinaczkowa
 16. Siłowanie się na dłonie
 17. Walki kogutów
 18. Wpychanie do skarpety maksymalnej ilości kasztanów, piłek, orzechów itp
 19. Mocne strzały na bramkę
 20. Turlanie się po podłodze
 21. Taniec w parach
 22. Wyrabianie twardego ciasta
 23. Zabawy z wagą: odgadywanie masy przedmiotu po podniesieniu go ręką
 24. Porównywanie ciężarów w obu rękach jednocześni. Może być wersja z nogami, barkami
 25. Sporty kontaktowe

Żródło: dziecikreatywe.pl

PLN Złoty polski
EUR Euro